DOELWIT 1 – Ondersteun gemeenskapsveiligheid

Ondersteuning van gemeenskapsveiligheid is die kern van ons werk by die Victoria-polisiedepartement. Ons 2020 Strategiese Plan volg 'n driepuntbenadering tot gemeenskapsveiligheid: bekamping van misdaad, voorkoming van misdaad en dra by tot gemeenskap se lewenskragtigheid.