Šefov savjet mladih

Omladinski savjet šefa policije Viktorije sastoji se od predstavnika mladih od 15 do 25 godina koji su učestvovali u prethodnim aktivnostima YCI. Izjava o misiji CYC-a je „Biti snaga pozitivne promjene i uključivanja u zajednicu kroz saradnju između policije Viktorije i mladih u Velikoj Viktoriji“. Jedan od ciljeva CYC-a je da dijeli informacije o projektima/inicijativama koje se odvijaju u svakoj školi kako bi ih mogle podržati i unaprijediti, kako druge škole tako i njihove zajednice. CYC takođe organizuje i sprovodi YCI „Motivacioni dan“ na Pro-D dan u oktobru. Ovo je dan koji ima za cilj da inspiriše učenike da implementiraju projekte promjene u svojim školama, zajednici i kroz njihova društvena iskustva. Ovaj dan ne samo da inspiriše polaznike, već ih povezuje sa drugim mladima koji nastoje da naprave razliku u svojim školama, omogućavajući efikasnije projekte koji dopiru do šireg spektra ljudi. Da biste se uključili, kontaktirajte nas.

Mogućnosti za volontere – Vijeće mladih šefa – Trenutno volontiramo jednom mjesečno u Portland Housing Society (844 Johnson st) pripremajući/servirajući obroke. Projekat koji smo upravo završili je „projekat biblioteke“ koji je imao za cilj da izgradi biblioteku od doniranih knjiga u Super 8 (Portland Housing Society). Ako vi ili vaša škola želite više informacija o ovom projektu, pošaljite e-mail na [email zaštićen].