Raznolikost i inkluzija

Policijska uprava Viktorije posvećena je promicanju različitosti i inkluzije i prihvaća ove principe kao ključne za zdrave zaposlenike i zajednice. Razumijemo da se različitost i inkluzija ne dešavaju izolovano i moraju biti sistemski utkani u svaki aspekt našeg poslovanja, sa fokusom na mjerljiv uspjeh i održivi uticaj. Kao takvi, bili smo strateški i namjerni u formaliziranju i ostvarivanju značajnih ciljeva koji:

  1. Osigurajte da se zaposleni osjećaju uključeno, poštovano, cijenjeno i povezano;
  2. Ojačati legitimitet policije kroz obezbjeđivanje pravične i nepristrasne primjene policijskih odgovornosti; i
  3. Nastavite sa angažovanjem različitih zajednica u Viktoriji i Eskvimaltu kroz značajan angažman i međusobni dijalog.

Kako su naše akcije formalizovane, obavezujemo se da ćemo biti proaktivni i transparentni u pružanju informacija o našem napretku ka postizanju naših ciljeva.

Viktorija policijska uprava je partner Savjetodavni odbor policije Velike Viktorije za raznolikost.