Angažman u zajednici:

Osnova Strateškog plana 2020

Osnova VicPD-ovog strateškog plana 2020 je angažman. Ovaj plan može biti uspješan samo ako je istinski i smislen odraz naše zajednice i naše vlastite radne snage. U tom cilju, upustili smo se u sveobuhvatan angažman kako bismo čuli širok spektar grupa u zajednici kako bismo bili sigurni da razumijemo pitanja koja su najvažnija ljudima kojima služimo. Također smo slušali žene i muškarce iz naše vlastite organizacije o mogućnostima i izazovima vezanim za pružanje policijskih usluga Viktoriji i Esquimaltu, te kako najbolje implementirati naše strateške ciljeve na praktičan i održiv način. Konačno, konsultovali smo najnovije istraživanje u vezi sa metrikom rada policije u Kanadi kako bismo osigurali da možemo efikasno meriti uspeh u odnosu na naše ciljeve na stalnoj osnovi.

Da biste pratili napredak VicPD-a prema ciljevima Strateškog plana za 2020., posjetite našu VicPD nadzornu ploču zajednice:

Otvorite dokument ispod da vidite cijeli VicPD 2020 strateški plan: