Prevencija kriminala kroz dizajn okoliša (CPTED)

Prevencija kriminala kroz dizajn životne sredine (CPTED) je sveobuhvatan, praktičan pristup prevenciji kriminala. Implementacija ključnih principa CPTED-a odnosi se na područja stanovanja koja su obično na meti kriminalaca. Jednostavnim fizičkim promjenama u okruženju oko vašeg prebivališta možete drastično smanjiti ili eliminirati kriminalno ponašanje. Ove promjene smanjuju vaše šanse da postanete žrtva kriminala.

Da biste razgovarali o praksi prevencije kriminala kroz dizajn okoliša (CPTED) ili naručili reviziju, popunite obrazac u nastavku.

Zakažite CPTED procjenu ovdje

Ime