Dobrodošli na VicPD nadzornu tablu zajednice

U martu 2020. VicPD je pokrenuo novi strateški plan pod nazivom Zajedno sigurnija zajednica koji prikazuje tok organizacije u narednih pet godina.

Ova kontrolna tabla je sastavna komponenta VicPD strateškog plana u smislu da deli podatke i druge informacije o našem radu kao policijske službe za zajednice Viktorija i Eskvimalt. Kroz ovu proaktivnu i interaktivnu razmjenu informacija, nadamo se da će građani moći saznati više o VicPD-u i kako trenutno pružamo policijske usluge, dok bi možda mogli započeti razgovore o dodatnim prilikama i izazovima koji zaslužuju veću pažnju.

Imajte na umu da se ova kontrolna tabla sastoji od 15 indikatora koji su široko povezani sa tri glavna cilja VicPD-a. Ovo nikako nije potpuna lista ključnih indikatora niti je ova kontrolna tabla namijenjena da odražava sve aspekte kako VicPD pruža policijske usluge zajednicama Viktorije i Eskvimalta.

CILJ 1

Podržite sigurnost zajednice

Podrška sigurnosti zajednice je srž našeg rada u Policijskoj upravi Viktorije. Naš strateški plan za period 2020-2024 ima pristup sigurnosti zajednice u tri tačke: borba protiv kriminala, sprečavanje kriminala i doprinos vitalnosti zajednice.

CILJ 2

Povećati povjerenje javnosti

Poverenje javnosti je ključno za efikasan rad policije u zajednici. Zato VicPD ima za cilj dalje jačanje povjerenja javnosti koje trenutno uživamo nastavljajući da angažujemo javnost, sarađujemo sa našim raznolikim zajednicama i maksimiziramo transparentnost.

CILJ 3

Postignite organizacijsku izvrsnost

VicPD uvijek traži načine da bude bolji. Strateški plan VicPD 2020-2024 ima za cilj postizanje organizacijske izvrsnosti pružanjem podrške našim ljudima, maksimiziranjem efikasnosti i efektivnosti i korištenjem tehnologije za podršku našem radu.