usluge

Prijavite incident na mreži

Trebate prijaviti incident, ali ne možete stići u stanicu i ne želite čekati na telefon? Prijavite se direktno sa svog računara, pametnog telefona ili tableta.

Policijske provjere informacija

Policijska uprava Viktorije provodi policijske informativne provjere samo za stanovnike grada Viktorije i grada Eskvimalta. Nerezidenti treba da se prijave svojoj lokalnoj policijskoj agenciji.

Zahtjev za povrat imovine

Za sve povrate imovine potreban je zakazani termin. Da biste zatražili termin, popunite online formular kako bi naše osoblje izložbenog odjela moglo dogovoriti pogodan termin s vama.

Sloboda informacija

Policijska uprava Viktorije podržava i podstiče otvorenu i transparentnu komunikaciju sa javnošću. Razumijemo da se s vremena na vrijeme postavljaju zahtjevi za slobodom informacija sa implikacijom da su informacije koje se traže u javnom interesu i da je važno da javnost zna.