Proces promjene imena

Morate podnijeti zahtjev za promjenu imena putem Agencija za vitalnu statistiku pokrajinske vlade. VicPD nudi usluge uzimanja otisaka prstiju za ovaj proces.

Od vas će se tražiti da platite sljedeće naknade VicPD-u u vrijeme uzimanja otisaka prstiju:

  • $50.00 naknada za uzimanje otisaka prstiju
  • 25.00 $ za RCMP Ottawa

Vaša priznanica će biti pečatom naznačena da su vaši otisci prstiju dostavljeni elektronskim putem. MORATE priložiti potvrdu o prijemu otiska prsta uz prijavu za promjenu imena.

Naša kancelarija će poslati vaš otisak prsta elektronskim putem, a rezultati će biti vraćeni direktno u BC Vitalnu statistiku iz RCMP u Ottawi. Od vas će se tražiti da vratite svu ostalu dokumentaciju iz vaše prijave Vitalnoj statistici.

Za više informacija posetite http://www.vs.gov.bc.ca ili na telefon 250-952-2681.