Restorative Justice Victoria

U VicPD-u smo zahvalni na sjajnom radu naših partnera u Restorative Justice Victoria (RJV). Od 2006. godine, VicPD blisko sarađuje sa RJV-om na postizanju ishoda izvan tradicionalnog sudskog sistema, ili u vezi sa tim sistemom. Svake godine uputimo preko 60 datoteka RJV-u. Najčešći fajlovi koji se odnose na RJV su krađa ispod 5,000 dolara, nestašluk ispod 5,000 dolara i napad.

RJV pruža usluge u području Velike Viktorije za mlade i odrasle kako bi promovirao sigurnost i izlječenje nakon kriminalnog i drugog štetnog ponašanja. Kada je prikladno i sigurno, RJV olakšava dobrovoljnu komunikaciju, uključujući sastanke licem u lice, između žrtava/preživjelih, prestupnika, pristalica i članova zajednice. Za žrtve/preživjele, program će istražiti njihova iskustva i njihove potrebe, te kako se pozabaviti štetom i posljedicama zločina. Za prestupnike, program će istražiti šta je dovelo do prekršaja i kako mogu popraviti nanesenu štetu i riješiti lične okolnosti koje su doprinijele prekršaju. Kao alternativu ili u vezi sa sistemom krivičnog pravosuđa, RJV nudi fleksibilne procese za pružanje prilagođenog odgovora na svaki slučaj kako bi se najbolje zadovoljile potrebe učesnika.

Za više informacija posjetite njihovu web stranicu www.rjvictoria.com.