Comitè Assessor de Diversitat del Gran Victoria

El departament de policia de Victòria és soci de la Comitè Assessor de Diversitat de la Policia del Gran Victoria.

El Departament de Policia de Victòria està compromès a promoure la diversitat i la inclusió i adopta aquests principis com a crucials per als empleats i les comunitats sans. Entenem que la diversitat i la inclusió no es produeixen de manera aïllada i s'han de teixir sistemàticament en tots els aspectes de les nostres operacions, amb un enfocament en l'èxit mesurable i l'impacte sostenible. Com a tal, hem estat estratègics i intencionats a l'hora de formalitzar i perseguir objectius significatius que:

  1. Assegureu-vos que els empleats se sentin implicats, respectats, valorats i connectats;
  2. Reforçar la legitimitat policial mitjançant la prestació d'aplicacions equitatives i imparcials de les responsabilitats policials; i
  3. Continuar implicant comunitats diverses de Victòria i Esquimalt mitjançant un compromís significatiu i un diàleg mutu.

A mesura que es formalitzen les nostres accions, ens comprometem a ser proactius i transparents en el subministrament d'informació sobre el nostre progrés en la consecució dels nostres objectius.