Butlletins de seguretat comunitària

VicPD presta serveis policials a dos municipis, l'Ajuntament de Victòria i el municipi d'Esquimalt. Un component de l'acord marc inclou el lliurament d'informes de seguretat comunitària per trimestre. Inclouen una varietat d'estadístiques i un resum d'informació i tendències del servei per a ambdós municipis per a cada trimestre.

Aquests són els darrers Informes de seguretat comunitària:

Victòria - 2T 2023

Esquimalt – 2T 2023

Setembre 6, 2023 Agost 18, 2023

Aquests informes es publiquen el dia en què es presenten als dos ajuntaments respectius.