Mapes del crim

Termes i Condicions

El departament de policia de Victòria adverteix que no utilitzeu les dades proporcionades per prendre decisions o comparacions sobre la seguretat de qualsevol àrea en particular. Es recomana als membres de la comunitat que continuïn col·laborant i resolent problemes amb el Departament per donar suport als objectius i objectius de la comunitat i del departament de policia.

A l'hora de revisar les dades s'han de tenir en compte els següents factors:

  • Tant per motius tècnics com per la necessitat de protegir determinats tipus d'informació policial, és possible que el nombre d'incidències identificades dins del sistema geogràfic no reflecteixi amb precisió el nombre total d'incidències de la zona.
  • Les dades no inclouen tots els delictes identificats al Centre Canadenc d'Estadístiques de Justícia.
  • Les adreces d'incidències a les dades s'han generalitzat al nivell de cent blocs per evitar la divulgació de la ubicació i les adreces dels incidents reals.
  • De vegades, les dades indicaran on s'ha informat d'un incident o s'ha utilitzat com a punt de referència i no on s'ha produït realment l'incident. Determinats incidents donen lloc a una "adreça predeterminada" del departament de policia de Victòria (850 Caledonia Avenue), que no reflecteix necessàriament els incidents que es produeixen realment en aquest lloc.
  • Les dades estan destinades a ser revisades i discutides com a part d'iniciatives coordinades de prevenció del crim per donar suport i millorar la consciència i la seguretat de la comunitat.
  • Les dades es poden utilitzar per mesurar els canvis generals en el nivell i els tipus d'incidències quan es comparen diferents períodes de temps amb la mateixa àrea geogràfica, tanmateix, els usuaris de dades es desaconsellan a realitzar anàlisis comparatives entre diferents àrees de la ciutat basant-se únicament en aquestes dades: àrees. varien en grandària, població i densitat, cosa que dificulta aquestes comparacions.
  • Les dades es consideren dades d'incidències preliminars i no representen estadístiques enviades al Centre Canadenc d'Estadístiques de Justícia. Les dades estan subjectes a canvis per diversos motius, com ara informes tardans, reclassificació d'incidents en funció del tipus d'infracció o investigació posterior i errors.

El Departament de Policia de Victòria no fa representacions, garanties o garanties de cap tipus, expresses o implícites, pel que fa al contingut, seqüència, exactitud, fiabilitat, actualitat o exhaustivitat de cap de les dades o dades que s'hi proporcionen. Els usuaris de dades no haurien de confiar en la informació o les dades proporcionades aquí per a finalitats de comparació al llarg del temps o per qualsevol altre motiu. Per tant, qualsevol confiança que l'usuari diposita en aquesta informació o dades és sota el risc de l'usuari. El Departament de Policia de Victòria renuncia explícitament a qualsevol representació o garantia, incloses, sense limitació, les garanties implícites de comerciabilitat, qualitat o idoneïtat per a un propòsit particular.

El Departament de Policia de Victòria no assumeix ni es fa responsable de cap tipus de responsabilitat per errors, omissions o inexactituds en les dades i informació facilitades, independentment de la seva causa. A més, en cap cas el Departament de Policia de Victòria serà responsable de cap pèrdua o dany, incloses, entre d'altres, pèrdues o danys indirectes o conseqüents, o qualsevol pèrdua o dany derivat de la pèrdua de dades o beneficis derivats de, o en relació amb , l'ús directe o indirecte d'aquestes pàgines. El Departament de Policia de Victòria no serà responsable de l'ús directe o indirecte d'aquesta informació o dades ni dels resultats obtinguts de l'ús directe o indirecte d'aquesta informació o dades. El Departament de Policia de Victòria no assumeix cap responsabilitat per les decisions preses o les accions preses o no preses per l'usuari del lloc web basant-se en qualsevol informació o dades proporcionades a continuació. Queda totalment prohibit qualsevol ús de la informació o dades amb finalitats comercials.