Descripció del Projecte

La Junta de Policia de Victoria i Esquimalt ha donat en llibertat el Departament de Policia de Victòria Informe de transformació. Aquest informe descriu els canvis previstos en la nostra prestació de serveis a Victoria i Esquimalt. Aquests canvis de servei s'estan realitzant en un esforç per complir amb els nostres deures estatutaris de protegir la vida, la propietat i fer complir la llei amb els recursos que tenim.