Informació publicada anteriorment

El Departament de Policia de Victòria dóna suport i fomenta les comunicacions obertes i transparents amb el públic. Entenem que de tant en tant, les sol·licituds de Llibertat d'Informació es fan sobre la base que la informació que es demana és d'interès públic. Reconeixent això, el Departament facilitarà encara més aquest objectiu mitjançant la col·locació de la majoria de sol·licituds de FOI d'informació general del departament de policia en aquest lloc web, per tal de garantir que la informació estigui més àmpliament disponible per al públic. Tingueu en compte que les sol·licituds relacionades amb informació personal o informació que puguin perjudicar un assumpte d'aplicació de la llei no es publicaran.

Data

Nom Descripció Data
PDF Sol·licitud de Llibertat d'Informació sobre llums blaves de visibilitat per als vehicles del VicPD. Jan. 20, 2020
Document Excel Retribucions i despeses per a tots els empleats del Departament de Policia de Victòria que van guanyar més de 75,000 dòlars l'any natural 2018. Cal tenir en compte que els sous T4 es basen en totes les compensacions i beneficis imposables rebuts. Això inclouria qualsevol pagament retroactiu i subsidi de jubilació segons qualsevol conveni contractual o col·lectiu. Les despeses inclouen, entre d'altres, la formació, les conferències i el treball fora de Victòria. Setembre 03, 2019
Document Excel Retribucions i despeses per a tots els empleats del Departament de Policia de Victòria que van guanyar més de 75,000 dòlars l'any natural 2017. Cal tenir en compte que els sous T4 es basen en totes les compensacions i beneficis imposables rebuts. Això inclouria qualsevol pagament retroactiu i subsidi de jubilació segons qualsevol conveni contractual o col·lectiu. Les despeses inclouen, entre d'altres, la formació, les conferències i el treball fora de Victòria. Abril 15, 2019
PDF Retribucions i despeses per a tots els empleats del Departament de Policia de Victòria que van guanyar més de 75,000 dòlars l'any natural 2016. Cal tenir en compte que els sous T4 es basen en totes les compensacions i beneficis imposables rebuts. Això inclouria qualsevol pagament retroactiu i subsidi de jubilació segons qualsevol conveni contractual o col·lectiu. Les despeses inclouen, entre d'altres, la formació, les conferències i el treball fora de Victòria. Setembre 20, 2017
PDF Costos de la visita reial Jan. 12, 2017
FOI 13-0580 Retribucions i despeses per a tots els empleats del Departament de Policia de Victòria que van guanyar més de 75,000 dòlars l'any natural 2012. Cal tenir en compte que els sous T4 es basen en totes les compensacions i beneficis imposables rebuts. Això inclouria qualsevol pagament retroactiu i subsidi de jubilació segons qualsevol conveni contractual o col·lectiu. Les despeses inclouen, entre d'altres, la formació, les conferències i el treball fora de Victòria. Jan. 27, 2014
FOI 12-651 Retribucions i despeses per a tots els empleats del Departament de Policia de Victòria que van guanyar més de 75,000 dòlars l'any natural 2011. Cal tenir en compte que els sous T4 es basen en totes les compensacions i beneficis imposables rebuts. Això inclouria qualsevol pagament retroactiu i subsidi de jubilació segons qualsevol conveni contractual o col·lectiu. Les despeses inclouen, entre d'altres, la formació, les conferències i el treball fora de Victòria. Jan. 04, 2013
FOI 12-403 Documents relacionats amb el desenvolupament de la política/directrius per a l'ús de sistemes automatitzats de reconeixement de matrícules. Aug. 23, 2012