Mae VicPD bob amser yn ymdrechu i fod mor dryloyw ac atebol â phosibl. Dyna pam yr ydym wedi lansio Agor VicPD fel canolbwynt un stop ar gyfer gwybodaeth am Adran Heddlu Victoria. Yma fe welwch ein rhyngweithiol Dangosfwrdd Cymunedol VicPD, ein ar-lein Cardiau Adrodd Diogelwch Cymunedol, cyhoeddiadau, a gwybodaeth arall sy'n adrodd hanes sut mae VicPD yn gweithio tuag at ei weledigaeth strategol o Cymuned Ddiogelach Gyda'n Gilydd.

Neges y Prif Gwnstabl

Ar ran Adran Heddlu Victoria, mae’n bleser gennyf eich croesawu i’n gwefan. Ers ei sefydlu ym 1858, mae Adran Heddlu Victoria wedi cyfrannu at ddiogelwch y cyhoedd a bywiogrwydd y gymdogaeth. Mae ein swyddogion heddlu, gweithwyr sifil a gwirfoddolwyr gyda balchder yn gwasanaethu Dinas Victoria a Threfgordd Esquimalt. Mae ein gwefan yn adlewyrchiad o’n tryloywder, balchder ac ymroddiad tuag at “Gymuned Ddiogelach Gyda’n Gilydd.”

Diweddariadau Cymunedol Diweddaraf

20Mar, 2023

Esquimalt - Ai Hwn yw Eich Stroller?

Mawrth 20th, 2023|

Date: Monday, March 20, 2023 File: 23-9902 Victoria, BC – Esquimalt Division officers are asking for your help as we work to reconnect a baby stroller with its family. Esquimalt Division officers were called just after 7 pm [...]

20Mar, 2023

DIWEDDARIAD | Wedi nodi Ymosodiad mewn Bwyty

Mawrth 20th, 2023|

Date: Monday, March 20, 2023 File: 23-9187 Victoria, BC – Thanks to tips from members of the public, officers have identified a man who was the subject of a suspect identification alert Friday. Officers asked for assistance in [...]