Cardiau Adrodd Diogelwch Cymunedol

Mae VicPD yn darparu gwasanaethau heddlu i ddwy fwrdeistref, Dinas Victoria a Threfgordd Esquimalt. Mae elfen o'r cytundeb fframwaith yn cynnwys cyflwyno Cardiau Adroddiad Diogelwch Cymunedol fesul chwarter. Maent yn cynnwys amrywiaeth o ystadegau, a chrynodeb o wybodaeth am wasanaethau a thueddiadau ar gyfer y ddwy fwrdeistref ar gyfer pob chwarter.

Dyma'r Cardiau Adrodd Diogelwch Cymunedol diweddaraf:

Victoria -
Q1 2022

Esquimalt -
Q1 2022

Awst 4, 2022 Efallai y 9, 2022

Cyhoeddir yr adroddiadau hyn ar y diwrnod y cânt eu cyflwyno i'r ddau gyngor priodol.