Gwasanaethau

Rhoi gwybod am Ddigwyddiad Ar-lein

Angen adrodd am ddigwyddiad, ond methu cyrraedd yr orsaf a ddim eisiau aros ar y ffôn? Adrodd yn uniongyrchol o'ch cyfrifiadur, ffôn clyfar neu lechen.

Darllenwch mwy

Gwiriadau Gwybodaeth yr Heddlu

Mae Adran Heddlu Victoria yn cynnal Gwiriadau Gwybodaeth yr Heddlu ar gyfer trigolion Dinas Victoria a Threfgordd Esquimalt yn unig. Dylai pobl nad ydynt yn breswylwyr wneud cais i'w hasiantaeth heddlu leol.

Darllenwch mwy

Cais Dychwelyd Eiddo

Mae angen apwyntiad wedi'i drefnu ar gyfer pob dychweliad eiddo. I wneud cais am apwyntiad, llenwch y ffurflen ar-lein fel y gall ein staff yn yr Adran Arddangosfeydd drefnu amser addas gyda chi.

Darllenwch mwy

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Adran Heddlu Victoria yn cefnogi ac yn annog cyfathrebu agored a thryloyw gyda'r cyhoedd. Rydym yn deall y gwneir ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth o bryd i’w gilydd gyda’r goblygiad bod y wybodaeth y gofynnir amdani er budd y cyhoedd ac yn bwysig i’r cyhoedd ei gwybod.

Darllenwch mwy