Proses Newid Enw

Rhaid i chi wneud cais am newid enw drwy'r Asiantaeth Ystadegau Hanfodol Llywodraeth y Dalaith. Mae VicPD yn cynnig gwasanaethau olion bysedd ar gyfer y broses hon.

Bydd gofyn i chi dalu'r ffioedd canlynol i VicPD ar adeg yr olion bysedd:

  • Ffi o $50.00 am olion bysedd
  • $25.00 ar gyfer RCMP Ottawa

Bydd eich derbynneb yn cael ei stampio gan nodi bod eich olion bysedd wedi'u cyflwyno'n electronig. RHAID i chi gynnwys eich derbynneb olion bysedd gyda'ch Cais Newid Enw.

Bydd ein swyddfa yn cyflwyno'ch olion bysedd yn electronig a bydd y canlyniadau'n cael eu dychwelyd yn uniongyrchol i BC Vital Statistics o'r RCMP yn Ottawa. Bydd gofyn i chi ddychwelyd yr holl ddogfennau eraill o'ch cais i Ystadegau Hanfodol.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.vs.gov.bc.ca neu ffoniwch 250-952-2681.