پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED)

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) یک رویکرد جامع و عملی برای پیشگیری از جرم است. اجرای اصول کلیدی CPTED به مناطق مسکونی که معمولاً توسط مجرمان هدف قرار می گیرند، می پردازد. با ایجاد تغییرات فیزیکی ساده در محیط اطراف محل سکونت خود، می توانید رفتار مجرمانه را به شدت کاهش دهید یا از بین ببرید. این تغییرات احتمال قربانی شدن شما را کاهش می دهد.

برای بحث در مورد پیشگیری از جرم از طریق روش‌های طراحی محیطی (CPTED) یا رزرو حسابرسی، فرم زیر را پر کنید.

یک ارزیابی CPTED را در اینجا رزرو کنید

نام