کارت های گزارش ایمنی جامعه

VicPD خدمات پلیسی را به دو شهرداری، شهر ویکتوریا و شهرستان اسکویمالت ارائه می دهد. یکی از اجزای قرارداد چارچوب شامل تحویل کارت های گزارش ایمنی جامعه به صورت سه ماهه است. آنها شامل انواع آمار، و خلاصه ای از اطلاعات خدمات و روندها برای هر دو شهرداری برای هر سه ماهه است.

در اینجا آخرین کارت های گزارش ایمنی جامعه آمده است:

ویکتوریا – Q4 2023

Esquimalt – Q4 2023

فوریه 12، 2024 فوریه 15، 2024

این گزارش ها در روز ارائه به دو شورا منتشر می شود.

آخرین اطلاعات انجمن CSRC | ویکتوریا

برای مشاهده بیشتر روی تصویر کلیک کنید

آخرین اطلاعات انجمن CSRC | ویکتوریا

برای مشاهده بیشتر روی تصویر کلیک کنید

آخرین اطلاعات انجمن CSRC | اسکویمالت

برای مشاهده بیشتر روی تصویر کلیک کنید

آخرین اطلاعات انجمن CSRC | اسکویمالت

برای مشاهده بیشتر روی تصویر کلیک کنید