بررسی جامعه VicPD

ما بخشی از جامعه ای هستیم که به آن خدمت می کنیم. به همین دلیل است که هر ساله یک نظرسنجی جامع از جامعه انجام می دهیم تا مطمئن شویم که بهترین خدمات پلیسی ممکن را به جوامع ویکتوریا و اسکویمالت ارائه می کنیم.

طرح نظرسنجی جامعه VicPD بر اساس دستورالعمل‌های آمار کانادا، یک اسکن ملی محیطی از نظرسنجی‌های پلیس موجود، و همچنین نظرسنجی‌های قبلی که ما انجام داده‌ایم، و امکان تجزیه و تحلیل روند را فراهم می‌کند.

می‌خواهم از همه پاسخ‌دهندگان نظرسنجی که وقت گذاشتند و نظرات خود را در مورد اولویت‌ها و نگرانی‌های ایمنی عمومی خود، نحوه عملکرد ما به عنوان یک اداره پلیس و اینکه چگونه می‌توانیم بهتر باشیم، به اشتراک گذاشتند، تشکر کنم. تیم رهبری ارشد VicPD مشتاقانه منتظر است تا چگونگی اجرای این بازخورد را به نفع جوامع خود بررسی کند.

دل مناک
پاسبان ارشد