فرآیند تغییر نام

شما باید برای تغییر نام از طریق آژانس آمار حیاتی دولت استانی. VicPD خدمات انگشت نگاری را برای این فرآیند ارائه می دهد.

در زمان انگشت نگاری باید هزینه های زیر را به VicPD بپردازید:

  • هزینه 50.00 دلار برای اثر انگشت
  • 25.00 دلار برای RCMP اتاوا

رسید شما مهر می شود که نشان می دهد اثر انگشت شما به صورت الکترونیکی ارسال شده است. شما باید رسید اثر انگشت خود را با برنامه تغییر نام خود اضافه کنید.

دفتر ما اثر انگشت شما را به صورت الکترونیکی ارسال می کند و نتایج مستقیماً از RCMP در اتاوا به آمار حیاتی BC بازگردانده می شود. از شما خواسته می شود که سایر اسناد درخواستی خود را به Vital Statistics برگردانید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به http://www.vs.gov.bc.ca یا با شماره تلفن 250-952-2681 تماس بگیرید.