به ایالات متحده سفر کنید

اگر به دلیل فعالیت مجرمانه واقعی یا مشکوک به مجوز خاصی برای عبور از مرز به ایالات متحده نیاز دارید، ممکن است نیاز به دریافت "معافیت ایالات متحده" از وزارت دادگستری ایالات متحده داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد درخواست معافیت لطفا با:

اگر برای تکمیل فرم‌های C216 نیاز به اثر انگشت دارید، لطفاً با کمیسیونرهای 250 727-7755 تماس بگیرید.