Tervetuloa VicPD Community Dashboardiin

Maaliskuussa 2020 VicPD käynnisti uuden strategisen suunnitelman nimeltä Turvallisempi yhteisö yhdessä joka kuvaa organisaation kulkua seuraavan viiden vuoden aikana.

Tämä kojelauta on olennainen osa VicPD:n strategista suunnitelmaa, koska se jakaa tietoja ja muuta tietoa työstämme poliisipalveluna Victorian ja Esquimaltin yhteisöille. Tämän ennakoivan ja vuorovaikutteisen tiedon jakamisen avulla toivotaan, että kansalaiset voivat oppia lisää VicPD:stä ja siitä, miten tällä hetkellä toimitamme poliisipalveluja, samalla kun he voivat aloittaa keskusteluja lisämahdollisuuksista ja haasteista, jotka ansaitsevat enemmän huomiota.

Huomaa, että tämä kojelauta koostuu 15 indikaattorista, jotka liittyvät laajasti VicPD:n kolmeen päätavoitteeseen. Tämä ei suinkaan ole tyhjentävä luettelo avainindikaattoreista, eikä tämän kojetaulun ole tarkoitus heijastaa kaikkia näkökohtia siitä, kuinka VicPD tarjoaa poliisipalveluja Victorian ja Esquimaltin yhteisöille.

TAVOITE 1

Tue yhteisön turvallisuutta

Yhteisön turvallisuuden tukeminen on toimintamme ytimessä Victorian poliisilaitoksella. Vuosien 2020–2024 strateginen suunnitelmamme noudattaa kolmikohtaista lähestymistapaa yhteisön turvallisuuteen: rikollisuuden torjuntaan, rikosten ehkäisemiseen ja yhteisön elinvoiman edistämiseen.

TAVOITE 2

Lisää yleistä luottamusta

Yleisön luottamus on olennaista tehokkaalle yhteisöpohjaiselle poliisitoiminnalle. Siksi VicPD pyrkii edelleen lisäämään nykyistä kansalaisten luottamusta jatkamalla yleisön sitouttamista, yhteistyötä monimuotoisten yhteisöjemme kanssa ja maksimoimalla avoimuuden.

TAVOITE 3

Saavuta organisaation erinomaisuutta

VicPD etsii aina tapoja olla parempia. Vuosien 2020-2024 VicPD Strategic Plan pyrkii saavuttamaan organisaation erinomaisuutta tukemalla henkilöstöämme, maksimoimalla tehokkuuden ja vaikuttavuuden sekä käyttämällä teknologiaa tukemaan työtämme.