TAVOITE 1 – Tue yhteisön turvallisuutta

Yhteisön turvallisuuden tukeminen on toimintamme ytimessä Victorian poliisilaitoksella. Vuoden 2020 strategiasuunnitelmassamme on kolmipisteinen lähestymistapa yhteisön turvallisuuteen: rikollisuuden torjunta, rikollisuuden ehkäisy ja yhteisön elinvoimaisuuden lisääminen.