Greater Victoria Diversity Advyskommisje

Victoria Police Department is in partner fan de Greater Victoria Police Diversity Advyskommisje.

De Victoria Police Department set har yn foar it befoarderjen fan ferskaat en ynklúzje en omearmet dizze prinsipes as krúsjaal foar sûne meiwurkers en mienskippen. Wy begripe dat ferskaat en ynklúzje net yn isolemint bart en systemysk moatte wurde ferweve yn elk aspekt fan ús operaasjes, mei in fokus op mjitber sukses en duorsume ynfloed. As sadanich hawwe wy strategysk en opsetlik west yn it formalisearjen en ferfoljen fan betsjuttingsfolle doelen dy't:

  1. Soargje derfoar dat meiwurkers har belutsen, respekteare, wurdearre en ferbûn fiele;
  2. De legitimiteit fan 'e plysje fersterkje troch it oanbieden fan gelikense en ûnpartidige tapassingen fan plysjeferantwurdlikheden; en
  3. Trochgean mei ferskate mienskippen yn Victoria en Esquimalt te belûken fia betsjuttingsfolle belutsenens en ûnderlinge dialooch.

As ús aksjes wurde formalisearre, sette wy ús yn om proaktyf en transparant te wêzen yn it leverjen fan ynformaasje oer ús foarútgong nei it berikken fan ús doelen.