DOEL 2 - Ferbetterje Iepenbier Trust

Iepenbier fertrouwen is essinsjeel foar effektive mienskipsbasearre plysjes. Dêrom is VicPD fan doel it publyk fertrouwen dat wy op it stuit genietsje fierder te ferbetterjen troch troch te gean mei it publyk te belûken, gear te wurkjen mei ús ferskate mienskippen, en maksimale transparânsje.