2.3 Iepenbiere feiligens kampanjes

De Victoria Police Department hat in Community Engagement Division waans primêre doel is om by te dragen oan mienskipsfeiligens troch proaktyf en transparant twa-wei dialooch mei ús boargers. De kaai foar dizze kommunikaasje-ynspanning binne publike ynformaasjekampanjes. Dizze tabel toant it oantal VicPD-inisjearre ynformaasjekampanjes foar iepenbiere feiligens en ek it oantal eksterne kampanjes dy't troch VicPD wurde stipe fia sosjale media en oare belutsenens.

 

Boarne: VicPD