2.5 Frijwilliger / Reserve Constable Oeren

De bydragen fan ús VicPD Frijwilligers en Reserve Constables binne essinsjeel foar ús organisatoarysk súkses. Sûnder harren soene wichtige misdiedprevinsjeprogramma's lykas Lock Out Auto Crime, Crime Watch, Speed ​​Watch, en it VicPD Bike Registry net sa suksesfol wêze as se binne. Dizze grafyk toant it oantal frijwilligers oeren wijd oan 'e ôfdieling en de mienskip yn it kalinderjier fan VicPD Frijwilligers en Reserve Constables. Foar mear ynformaasje oer frijwilliger wurde, besykje de VicPD Frijwilligers side, of foar ynformaasje oer meidwaan oan it Reserve-programma, besykje de VicPD Reservearje side.

 

Boarne: VicPD