Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Tsim Kho Ib puag ncig (CPTED)

Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Txhaum Cai Los Ntawm Ib puag ncig Tsim (CPTED) yog ib qho kev qhia dav dav, siv tau los tiv thaiv kev ua phem. Kev siv CPTED cov ntsiab lus tseem ceeb hais txog thaj chaw ntawm cov chaw nyob feem ntau yog tsom los ntawm cov neeg ua phem. Los ntawm kev hloov pauv lub cev yooj yim rau ib puag ncig koj qhov chaw nyob, koj tuaj yeem txo qis lossis tshem tawm tus cwj pwm txhaum cai. Cov kev hloov pauv no txo ​​koj txoj hauv kev los ua tus neeg raug tsim txom ntawm kev ua phem.

Txhawm rau sib tham txog Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Txhaum Cai Los Ntawm Kev Tsim Kho Ib puag ncig (CPTED) kev coj ua lossis txhawm rau txhawm rau txheeb xyuas, sau daim foos hauv qab no.

Phau ntawv CPTED Kev Ntsuam Xyuas Ntawm no

lub npe