CILJ 3 – Postizanje organizacijske izvrsnosti

VicPD uvijek traži načine da bude bolji. Bilo da se radi o neovisnim pregledima naših procesa i praksi, našoj vlastitoj kulturi kontinuiranog poboljšanja, ili uspostavljanju naših ljudi za uspjeh, Policijska uprava Victoria nastoji biti lider u policijskoj profesiji. Strateški plan VicPD-a za 2020. ima za cilj postići organizacijsku izvrsnost podržavanjem naših ljudi, maksimiziranjem učinkovitosti i djelotvornosti te korištenjem tehnologije za podršku našem radu.