Izvješća o sigurnosti zajednice

VicPD pruža policijske usluge za dvije općine, Grad Victoria i Township of Esquimalt. Komponenta okvirnog sporazuma uključuje isporuku izvješća o sigurnosti zajednice do kvartala. Oni uključuju različite statistike, te sažetak informacija o uslugama i trendova za obje općine za svako tromjesečje.

Evo najnovijih izvješća o sigurnosti zajednice:

Victoria – Q4 2023

Esquimalt – Q1 2024

Veljače 2, 2024 Neka 10, 2024

Ova izvješća objavljuju se na dan kada su predstavljena dvama odgovarajućim vijećima.

Najnovije informacije o CSRC zajednici | Viktorija

Kliknite na sliku da vidite više

Najnovije informacije o CSRC zajednici | Viktorija

Kliknite na sliku da vidite više

Najnovije informacije o CSRC zajednici | Esquimalt

Kliknite na sliku da vidite više

Najnovije informacije o CSRC zajednici | Esquimalt

Kliknite na sliku da vidite više