Izvješća o sigurnosti zajednice

VicPD pruža policijske usluge za dvije općine, Grad Victoria i Township of Esquimalt. Komponenta okvirnog sporazuma uključuje isporuku izvješća o sigurnosti zajednice do kvartala. Oni uključuju različite statistike, te sažetak informacija o uslugama i trendova za obje općine za svako tromjesečje.

Evo najnovijih izvješća o sigurnosti zajednice:

Viktorija –
Q4 2022

Esquimalt –
Q4 2022

Ožujak 02, 2023 Travnja 14, 2023

Ova izvješća objavljuju se na dan kada su predstavljena dvama odgovarajućim vijećima.