Sloboda informiranja

Policijska uprava Victoria podržava i potiče otvorenu i transparentnu komunikaciju s javnošću. Razumijemo da se s vremena na vrijeme podnose zahtjevi za slobodu informacija s implikacijom da su informacije koje se traže u javnom interesu i važne za javnost. U tom duhu, Odjel će dodatno olakšati taj cilj postavljanjem zahtjeva FOI za informacije osim osobnih podataka na ovu web stranicu, kako bi se osiguralo da informacije budu šire dostupne javnosti.

Zakon bi trebao biti krajnja mjera. Koristi se kada informacije nisu dostupne putem drugih postupaka pristupa.

Zahtjev za FOI

Kako podnijeti Zahtjev za slobodu informacija

Zahtjev za pristup informacijama prema Zakonu podnosi se u pisanom obliku. Možete koristiti a Obrazac zahtjeva za policijsku upravu Victoria i e-poštom potpisanu kopiju na [e-pošta zaštićena]

Odjeljak za informacije i privatnost ne prihvaća niti prihvaća zahtjeve za informacijama ili drugu korespondenciju putem e-pošte ili interneta.

Ukoliko želite zatražiti informacije, pišite na sljedeću adresu:

Policijska uprava Viktorije
850 Caledonia Avenue
Viktorija, BC V8T 5J8
Kanada
 PAŽNJA: Odjeljak za informacije i privatnost

Molimo da vaš zahtjev bude što konkretniji. Ako su dostupni, navedite brojeve slučajeva, točne datume i adrese, kao i imena ili brojeve uključenih službenika. To će nam pomoći u provođenju točne pretrage traženih informacija. Prema Zakonu javna tijela imaju 30 radnih dana da odgovore na vaš zahtjev, a u određenim okolnostima može se primijeniti produljenje od 30 radnih dana.

Osobni podaci

Ako zatražite osobnu evidenciju o sebi, vaš će identitet morati biti potvrđen kako bi se osiguralo da je pristup omogućen pravoj osobi. Od vas će se tražiti da predočite osobnu identifikaciju kao što je vozačka dozvola ili putovnica. To možete učiniti ili kada pošaljete svoj zahtjev ili kada dobijete naš odgovor.

Informacije koje se neće dati

Ako zapis koji tražite sadrži osobne podatke o nekom drugom i bilo bi nerazumno zadiranje u osobnu privatnost te osobe davanje tih osobnih podataka, pristup tim podacima neće biti odobren bez pisanog pristanka ili sudskog naloga.

Zakon sadrži i druga izuzeća koja se mogu razmotriti ovisno o prirodi zahtjeva, uključujući izuzeća koja štite određene vrste informacija o provedbi zakona.

naknade

Zakon o FOOPP-u pojedincima omogućuje besplatan pristup vlastitim osobnim podacima. Pristup drugim informacijama može biti podložan naplati. Ako niste zadovoljni odgovorom Odjela na vaš zahtjev, možete zatražiti od povjerenika za informacije i privatnost BC-a da pregleda odluke Policijske uprave Victoria o vašem zahtjevu.

Prethodno objavljene informacije

Policijska uprava Victoria podržava i potiče otvorenu i transparentnu komunikaciju s javnošću. Razumijemo da se s vremena na vrijeme zahtjevi za slobodu informacija postavljaju na temelju toga da su informacije koje se traže u javnom interesu. Prepoznajući to, Odjel će dodatno olakšati taj cilj postavljanjem većine zahtjeva za FOI za opće informacije policijske uprave na ovoj web stranici.