Obrazac zahtjeva za nekretninu

Obrazac Zahtjeva za imovinu služi za organiziranje povrata imovine koja je vraćena ili je zadržana na sigurnom čuvanju od strane policije Viktorije. Ako prijavljujete izgubljenu, ukradenu ili pronađenu imovinu, nazovite VicPD Non-Emergency Line na 250-995-7654 ili podnesite Prijava zločina online putem naše web stranice. Nepotraživana imovina će se riješiti nakon 90 dana.