Տրամադրված ողջ տեղեկատվությունը ուղղակիորեն կուղղվի քննիչին և չի կիսվում 3-ի հետrd կուսակցություն. Ձեր կոնտակտային տվյալները պահանջվում են, որպեսզի քննիչները կարողանան կապվել ձեզ հետ, եթե անհրաժեշտ է, որպեսզի հետևեն ձեր տեղեկատվությանը:

Մայքլ ԴՈՒՆԱՀԻ խորհուրդներ

  • YYYY կտրատել MM կտրատել DD
    Չի պահանջվում, եթե նշված է վերը նշված տարիքը