הוועדה המייעצת למגוון רחב של ויקטוריה

משטרת ויקטוריה היא שותפה של הוועדה המייעצת לגיוון של משטרת ויקטוריה רבתי.

משטרת ויקטוריה מחויבת לקדם גיוון והכלה ומאמצת את העקרונות הללו כחיוניים לעובדים וקהילות בריאים. אנו מבינים שגיוון והכלה אינם מתרחשים בנפרד וחייבים להיות שזורים באופן מערכתי בכל היבט של הפעילות שלנו, תוך התמקדות על הצלחה מדידה והשפעה בת קיימא. ככאלה, היינו אסטרטגיים ומכוונים בפורמליזציה ובחתירה למטרות משמעותיות ש:

  1. להבטיח שהעובדים ירגישו מעורבים, מכובדים, מוערכים ומחוברים;
  2. לחזק את הלגיטימציה המשטרתית באמצעות מתן יישום שוויוני וחסר פניות של אחריות השיטור; ו
  3. המשך לעסוק בקהילות מגוונות בויקטוריה ובאסקווימלט באמצעות מעורבות משמעותית ודיאלוג הדדי.

ככל שהפעולות שלנו מפורמלות, אנו מתחייבים להיות פרואקטיביים ושקופים במתן מידע על ההתקדמות שלנו לקראת השגת היעדים שלנו.