מפות פשע

תנאי שימוש

משטרת ויקטוריה מזהירה מפני שימוש בנתונים שסופקו לצורך קבלת החלטות או השוואות לגבי הבטיחות של אזור מסוים. חברי הקהילה מוזמנים להמשיך בשיתוף פעולה ופתרון בעיות עם המחלקה כדי לתמוך ביעדים וביעדים של מחלקת המשטרה והקהילה.

בעת סקירת הנתונים יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

  • הן מסיבות טכניות והן מהצורך להגן על סוגים מסוימים של מידע משטרתי, ייתכן שמספר האירועים שזוהו במערכת הגיאוגרפית לא ישקף במדויק את המספר הכולל של האירועים באזור.
  • הנתונים אינם כוללים את כל העבירות שזוהו במסגרת המרכז הקנדי לסטטיסטיקה של צדק.
  • כתובות אירוע בנתונים הוכללו לרמת מאה בלוק כדי למנוע חשיפת מיקום וכתובות אירוע בפועל.
  • הנתונים יציינו לעתים היכן דווח על אירוע או שימש כנקודת התייחסות ולא היכן התרחש האירוע בפועל. אירועים מסוימים מביאים ל"כתובת ברירת המחדל" של משטרת ויקטוריה (שדרת קלדוניה 850), שאינה משקפת בהכרח אירועים המתרחשים בפועל במקום זה.
  • הנתונים מיועדים לסקירה ולדיון כחלק מיוזמות מתואמות למניעת פשיעה לתמיכה ולשיפור המודעות והבטיחות בקהילה.
  • ניתן להשתמש בנתונים למדידת שינויים כלליים ברמת וסוגי האירועים בעת השוואת פרקי זמן שונים לאותו אזור גיאוגרפי, עם זאת, משתמשים בנתונים אינם מעודדים לבצע ניתוח השוואתי בין אזורים שונים בעיר על סמך נתונים אלו בלבד - אזורים משתנים בגודל, באוכלוסייה ובצפיפות, מה שמקשה על השוואות כאלה.
  • הנתונים נחשבים לנתוני תקריות ראשוניים ואינם מייצגים נתונים סטטיסטיים שנמסרו למרכז הקנדי לסטטיסטיקה של צדק. הנתונים כפופים לשינויים ממגוון סיבות, לרבות דיווח מאוחר, סיווג מחדש של אירועים בהתבסס על סוגי עבירות או חקירה שלאחר מכן וטעויות.

משטרת ויקטוריה אינה מציגה מצגים, אחריות או ערבויות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, לגבי התוכן, הרצף, הדיוק, המהימנות, העדכניות או השלמות של כל מידע או נתונים המופיעים כאן. משתמשי נתונים אינם צריכים להסתמך על המידע או הנתונים המסופקים כאן למטרות השוואה לאורך זמן, או מכל סיבה אחרת. כל הסתמכות שהמשתמש נותן על מידע או נתונים כאלה היא לפיכך על אחריותו בלבד של המשתמש. משטרת ויקטוריה מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סחירות, איכות או התאמה למטרה מסוימת.

משטרת ויקטוריה אינה לוקחת על עצמה ואינה אחראית לכל אחריות כלשהי לשגיאות, השמטות או אי דיוקים בנתונים ובמידע שסופקו, ללא קשר לאופן בו נגרם. יתר על כן, בשום מקרה משטרת ויקטוריה לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק, לרבות ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים או בקשר עם , שימוש ישיר או עקיף בדפים אלה. משטרת ויקטוריה לא תהיה אחראית לשימוש ישיר או עקיף או לתוצאות המתקבלות מהשימוש הישיר או העקיף במידע או בנתונים אלה. משטרת ויקטוריה לא תישא באחריות לכל החלטות שיתקבלו או פעולות שננקטו או לא ננקטו על ידי המשתמש באתר בהסתמך על מידע או נתונים כלשהם שסופקו להלן. כל שימוש במידע או בנתונים למטרות מסחריות אסור בהחלט.