מידע שפורסם בעבר

משטרת ויקטוריה תומכת ומעודדת תקשורת פתוחה ושקופה עם הציבור. אנו מבינים כי מעת לעת, בקשות לחופש מידע נעשות על בסיס שהמידע המבוקש הוא לטובת הציבור. מתוך הכרה בכך, המחלקה תקל עוד יותר על מטרה זו על ידי הצבת רוב בקשות ה-FOI למידע כללי על מחלקת המשטרה באתר זה, על מנת להבטיח שהמידע יהיה זמין יותר לציבור. שימו לב שבקשות הנוגעות למידע אישי או מידע שעלול לפגוע בעניין של אכיפת חוק לא יפורסמו.

תַאֲרִיך

שם תיאור תַאֲרִיך
PDF בקשת חופש מידע לגבי אורות ראות כחולים לרכבי VicPD. ינואר 20, 2020
מסמך אקסל שכר והוצאות לכל עובדי משטרת ויקטוריה שהרוויחו מעל 75,000 $ בשנה הקלנדרית 2018. יצוין כי משכורות T4 מבוססות על כל הפיצויים וההטבות החייבות במס שהתקבלו. זה יכלול כל תשלומים רטרואקטיביים וקצבאות פרישה בהתאם לכל הסכם חוזי או קיבוצי. ההוצאות כוללות, בין היתר, הדרכה, כנסים ועבודה מחוץ לויקטוריה. ספטמבר 03, 2019
מסמך אקסל שכר והוצאות לכל עובדי משטרת ויקטוריה שהרוויחו מעל 75,000 $ בשנה הקלנדרית 2017. יצוין כי משכורות T4 מבוססות על כל הפיצויים וההטבות החייבות במס שהתקבלו. זה יכלול כל תשלומים רטרואקטיביים וקצבאות פרישה בהתאם לכל הסכם חוזי או קיבוצי. ההוצאות כוללות, בין היתר, הדרכה, כנסים ועבודה מחוץ לויקטוריה. אפריל 15, 2019
PDF שכר והוצאות לכל עובדי משטרת ויקטוריה שהרוויחו מעל 75,000 $ בשנה הקלנדרית 2016. יצוין כי משכורות T4 מבוססות על כל הפיצויים וההטבות החייבות במס שהתקבלו. זה יכלול כל תשלומים רטרואקטיביים וקצבאות פרישה בהתאם לכל הסכם חוזי או קיבוצי. ההוצאות כוללות, בין היתר, הדרכה, כנסים ועבודה מחוץ לויקטוריה. ספטמבר 20, 2017
PDF עלויות ביקור מלכותי ינואר 12, 2017
FOI 13-0580 שכר והוצאות לכל עובדי משטרת ויקטוריה שהרוויחו מעל 75,000 $ בשנה הקלנדרית 2012. יצוין כי משכורות T4 מבוססות על כל הפיצויים וההטבות החייבות במס שהתקבלו. זה יכלול כל תשלומים רטרואקטיביים וקצבאות פרישה בהתאם לכל הסכם חוזי או קיבוצי. ההוצאות כוללות, בין היתר, הדרכה, כנסים ועבודה מחוץ לויקטוריה. ינואר 27, 2014
FOI 12-651 שכר והוצאות לכל עובדי משטרת ויקטוריה שהרוויחו מעל 75,000 $ בשנה הקלנדרית 2011. יצוין כי משכורות T4 מבוססות על כל הפיצויים וההטבות החייבות במס שהתקבלו. זה יכלול כל תשלומים רטרואקטיביים וקצבאות פרישה בהתאם לכל הסכם חוזי או קיבוצי. ההוצאות כוללות, בין היתר, הדרכה, כנסים ועבודה מחוץ לויקטוריה. ינואר 04, 2013
FOI 12-403 מסמכים הקשורים לפיתוח המדיניות/הנחיות לשימוש במערכות אוטומטיות לזיהוי לוחיות רישוי. אוגוסט 23, 2012