טופס בקשה לנכס

טופס בקשת הנכס נועד להסדיר את החזרת הרכוש ששוחזר או מוחזק לשמירה על ידי משטרת ויקטוריה. אם אתה מדווח על רכוש שאבד, נגנב או נמצא, אנא התקשר לקו החירום של VicPD בטלפון 250-995-7654 או הגיש בקשה דוח פשע באינטרנט דרך האתר שלנו. רכוש שלא נתבע ייפטר לאחר 90 יום.