დანაშაულის პრევენცია გარემოს დიზაინის საშუალებით (CPTED)

დანაშაულის პრევენცია გარემოსდაცვითი დიზაინის საშუალებით (CPTED) არის დანაშაულის პრევენციის ყოვლისმომცველი, პრაქტიკული მიდგომა. CPTED-ის ძირითადი პრინციპების განხორციელება ეხება საცხოვრებლების ტერიტორიებს, რომლებიც ჩვეულებრივ კრიმინალების სამიზნეა. თქვენს საცხოვრებელ გარემოში მარტივი ფიზიკური ცვლილებების შეტანით, თქვენ შეგიძლიათ მკვეთრად შეამციროთ ან აღმოფხვრათ კრიმინალური ქცევა. ეს ცვლილებები ამცირებს თქვენს შანსს გახდეთ დანაშაულის მსხვერპლი.

დანაშაულის პრევენციის გარემოსდაცვითი დიზაინის (CPTED) პრაქტიკის განსახილველად ან აუდიტის დასაჯავშნად, შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა.

დაჯავშნეთ CPTED შეფასება აქ

სახელი