საზოგადოების უსაფრთხოების ანგარიშის ბარათები

VicPD პოლიციის მომსახურებას უწევს ორ მუნიციპალიტეტს, ქალაქ ვიქტორიას და დაბა ესკუმალტს. ჩარჩო შეთანხმების კომპონენტი მოიცავს საზოგადოების უსაფრთხოების ანგარიშის ბარათების კვარტალში მიწოდებას. ისინი მოიცავს მრავალფეროვან სტატისტიკას და მომსახურების ინფორმაციის შეჯამებას და ტენდენციებს ორივე მუნიციპალიტეტისთვის ყოველ კვარტალში.

აქ არის უახლესი საზოგადოების უსაფრთხოების ანგარიშის ბარათები:

ვიქტორია -
Q4 2022

Esquimalt -
Q4 2022

მარტი 02, 2023 აპრილი 14, 2023

ეს ანგარიშები ქვეყნდება ორ შესაბამის საბჭოში წარდგენის დღეს.