ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 24, 2023

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಕ್ರಿ.ಪೂ – ಯೋಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್‌ಟೌನ್ ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 26, ಭಾನುವಾರ, ಯೋಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬೆಲ್ಲೆವಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೆನಡಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಚಾರ್ಟರ್ ಬೀದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, pಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತೆರೆದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಸಿಪಿಡಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜಿತ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ X (ಹಿಂದೆ Twitter) ಖಾತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ @vicpdcanada 

-30-