ບັດລາຍງານຄວາມປອດໄພຊຸມຊົນ

VicPD ໃຫ້ບໍລິການຕໍາຫຼວດແກ່ສອງເທດສະບານ, ເມືອງ Victoria ແລະເມືອງ Esquimalt. ອົງປະກອບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກອບປະກອບມີການຈັດສົ່ງບັດລາຍງານຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະໄຕມາດ. ພວກເຂົາປະກອບມີສະຖິຕິທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະບົດສະຫຼຸບຂອງຂໍ້ມູນການບໍລິການແລະແນວໂນ້ມສໍາລັບທັງສອງເທດສະບານສໍາລັບແຕ່ລະໄຕມາດ.

ນີ້ແມ່ນບັດລາຍງານຄວາມປອດໄພຊຸມຊົນຫຼ້າສຸດ:

Victoria – Q2 2023

Esquimalt – Q2 2023

ກັນຍາ 6, 2023 ສິງຫາ 18, 2023

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ມື້​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ສອງ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​.