Датум: ноември 24, 2023

Викторија, п.н.е. – Се очекува овој викенд повторно да биде прекинат сообраќајот во централното градско јадро поради планирана демонстрација.

Во недела, на 26 ноември, се очекува планираните демонстрации да го попречат сообраќајот долж улиците на Владата и Даглас, помеѓу улиците Белвил и Џонсон, кои почнуваат приближно во 2 часот и ќе траат околу еден час. Карта на планираната рута е подолу.

Канадската повелба за права и слободи дозволува мирни демонстрации на јавни места, вклучително и на улиците. Сепак, pучесниците се потсетуваат дека инхерентно е небезбедно да се оди по отворени улици, поради сообраќајот, и дека тоа го прават на сопствен ризик.  

Исто така, од учесниците се бара да ги запомнат границите на законските демонстрации. VicPD's Водич за безбедни и мирни демонстрации содржи информации за правата и одговорностите на мирните демонстрации. 

Може да се очекуваат континуирани демонстрации од овој тип со различни планирани рути. Ажурирањата за влијанието врз сообраќајот ќе бидат објавени на нашата сметка на X (поранешен Твитер). @vicpdcanada 

-30-