Советодавниот комитет за разновидност на Голема Викторија

Полицискиот оддел на Викторија е партнер на Советодавниот комитет за разновидност на полицијата во Голема Викторија.

Полицискиот оддел на Викторија е посветен на промовирање на различноста и вклученост и ги прифаќа овие принципи како клучни за здрави вработени и заедници. Ние разбираме дека различноста и вклученоста не се случуваат изолирано и мора да бидат системски вткаени во секој аспект од нашето работење, со фокус на мерливиот успех и одржливото влијание. Како такви, ние бевме стратешки и намерни во формализирањето и следењето значајни цели кои:

  1. Обезбедете вработените да се чувствуваат вклучени, почитувани, ценети и поврзани;
  2. Зајакнување на полицискиот легитимитет преку обезбедување на правична и непристрасна примена на полициските одговорности; и
  3. Продолжете да ангажирате различни заедници во Викторија и Ескималт преку значаен ангажман и меѓусебен дијалог.

Како што нашите активности се формализираат, ние се обврзуваме да бидеме проактивни и транспарентни во обезбедувањето информации за нашиот напредок кон постигнување на нашите цели.