Превенција на криминал преку дизајн на животната средина (CPTED)

Превенцијата на криминал преку дизајн на животната средина (CPTED) е сеопфатен, практичен пристап за превенција од криминал. Имплементацијата на клучните принципи на CPTED се однесува на областите на живеалишта кои обично се цел на криминалци. Со правење едноставни физички промени во околината околу вашето живеалиште, можете драстично да го намалите или елиминирате криминалното однесување. Овие промени ги намалуваат вашите шанси да станете жртва на криминал.

За да разговарате за практиките за спречување криминал преку дизајнирање на животната средина (CPTED) или за да резервирате ревизија, пополнете го формуларот подолу.

Закажете проценка за CPTED овде

Име