Ова е за да побарам да ми се уништат отпечатоците од прсти и фотографијата. Потврдувам дека ќе бидам известен писмено на адресата наведена подолу кога ќе биде примена апликацијата, а потоа повторно кога ќе заврши процесот. Исто така, потврдувам дека ова барање може да не биде одобрено доколку околностите се надвор од упатствата на Политиката на полицискиот оддел на Викторија.