Картички за извештај за безбедност на заедницата

VicPD обезбедува полициски услуги на две општини, градот Викторија и општината Ескималт. Компонента на рамковниот договор вклучува испорака на картички за извештаи за безбедност на заедницата по квартали. Тие вклучуваат различни статистички податоци и резиме на информации за услугите и трендови за двете општини за секој квартал.

Еве ги најновите картички за извештаи за безбедност на заедницата:

Викторија – К4 2023 година

Esquimalt – К4 2023 година

Февруари 12, 2024 Февруари 15, 2024

Овие извештаи се објавуваат на денот кога ќе бидат презентирани пред двата соодветни совети.

Неодамнешни информации за заедницата на CSRC | Викторија

Кликнете на сликата за да видите повеќе

Неодамнешни информации за заедницата на CSRC | Викторија

Кликнете на сликата за да видите повеќе

Неодамнешни информации за заедницата на CSRC | Ескималт

Кликнете на сликата за да видите повеќе

Неодамнешни информации за заедницата на CSRC | Ескималт

Кликнете на сликата за да видите повеќе