Состаноци и записници од одборот

Состаноците на полицискиот одбор мора да се одржат јавно, освен ако втор. 69.2 од Закон за полиција се применува. Годишниот распоред на јавните седници на состаноците на полицискиот одбор на Victoria & Esquimalt е подолу. Состаноците се одржуваат во 5:00 часот и се пренесуваат/снимаат во живо на каналот на YouTube Police Board. Членовите на јавноста кои можеби ќе сакаат да присуствуваат лично, мора да пристигнат во седиштето на VicPD најдоцна до 4:50 часот за да може персоналот да ги пријави присутните и да ги донесе во салата за состаноци. Сите гости на VicPD се обврзани да обезбедат лична карта во замена за ознака „придружувана“ додека се во зградата.

2023

датум агенда минути време Локација
јануари 17 5: 00 PM Состанок на заеднички одбор/совети (конференциски центар Викторија)
21 февруари 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
март 21 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
април 18 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
може 16 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
јуни 13 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
јули 18 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
септември 19 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
Октомври 17 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
ноември 7 5: 00 PM Состанок на заеднички одбор/совети – Конференциски центар Викторија
ноември 21 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube | VicPD штаб
декември 12 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube | VicPD штаб

2022

датум агенда минути време Локација
јануари 25 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
22 февруари 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
март 15 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
април 19 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
може 17 5: 00 PM Полициски одбор – YouTube
јуни 28 5: 00 PM  Откажано
јули 19 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
Август – нема средба
септември 20 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
Октомври 18 5: 00 PM  Откажано
ноември 15 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube
декември 20 5: 00 PM  Полициски одбор – YouTube