Процес на промена на името

Мора да аплицирате за промена на името преку Агенцијата за витална статистика на провинциската влада. VicPD нуди услуги за отпечатоци за овој процес.

Ќе треба да ги платите следните такси на VicPD за време на земање отпечатоци:

  • Надомест од 50.00 УСД за отпечаток од прст
  • 25.00 долари за RCMP Отава

На вашата сметка ќе има печат што покажува дека вашите отпечатоци од прсти се доставени по електронски пат. МОРА да ја вклучите потврдата за отпечаток од прст со вашата апликација за промена на име.

Нашата канцеларија ќе го достави вашиот отпечаток по електронски пат и резултатите ќе бидат вратени директно во BC Vital Statistics од RCMP во Отава. Од вас ќе се бара да ја вратите целата друга документација од вашата апликација во Vital Statistics.

За повеќе информации, посетете http://www.vs.gov.bc.ca или телефон 250-952-2681.